Kort #16408

 Xammarve» K
Svenskt K- . Förteckning på härader och hem-_J
mantal (af år 1769) m.m,- 4:o. Flera saml,
$ j i Afskr.
= Engestr. C(.,VII,l1.7.

Information

Kortnr:
16408
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Xammarve» K
Svenskt K- . Förteckning på härader och hem-_J
mantal (af år 1769) m.m,- 4:o. Flera saml,
$ j i Afskr.
= Engestr. C(.,VII,l1.7.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB