Kort #16325 Kaijanus, Daniel

Kaijanus, Daniel [Kaijanus, Daniel]

Anrep, Aleph Herman (1707-1764) lagman

Anhållan om resepass 1728

     i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16325
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Kaijanus, Daniel]

Anrep, Aleph Herman (1707-1764) lagman

Anhållan om resepass 1728

i: Autografsaml.

Signum:
Autogr.afsaml.: Anrep
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB