Kort #16599

 [Karl XI]

Se: Hedvig Eleonora, Ohnvergreifflichen Gedanc-
ken wegen Ihrer maiåztt des Königs weitere
education, 4 juli 1670, m.m. i samma sak.
i: Engestr. B.Il.l.ll.(nr 6).

Information

Kortnr:
16599
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XI]

Se: Hedvig Eleonora, Ohnvergreifflichen Gedanc-
ken wegen Ihrer maiåztt des Königs weitere
education, 4 juli 1670, m.m. i samma sak.
i: Engestr. B.Il.l.ll.(nr 6).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB