Kort #16735 Karl, XV (1826-1872)

Karl, XV (1826-1872) [Karl XV (Carl Ludvig Eugen)(1826-1872)
         sv. konung]

Dardel, Fritz, Ludvig von (1817-1901) överintendent,
tecknare

"Uppför Sagatforssen i Luleå Lappmarken den 14 Aug.
1858 (Episode af H.K.H. Kronprinsens (Karl XV) resa"
och "Besök af H.K.H. Kronprinsen Regenten hos Lappen 
Ole Niawwivu i grannskapet af Jockmock." 1858
Tidningsartikel. 3 s.

     i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16735
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XV (Carl Ludvig Eugen)(1826-1872)
sv. konung]

Dardel, Fritz, Ludvig von (1817-1901) överintendent,
tecknare

"Uppför Sagatforssen i Luleå Lappmarken den 14 Aug.
1858 (Episode af H.K.H. Kronprinsens (Karl XV) resa"
och "Besök af H.K.H. Kronprinsen Regenten hos Lappen
Ole Niawwivu i grannskapet af Jockmock." 1858
Tidningsartikel. 3 s.

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Dardel, F. v.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB