Kort #16735

 [Karl XV (Carl Ludvig Eugen)(1826-1872)
8 v. konung?

Dardel, Fritz, Ludvig von (1817-1901) överintendent,
tecknare
"Uppför Sagatforssen i Luleå Lappmarken den 14 Aug .
1858 (Episode af H.K.H. Kronprinsens (Karl XV) resa"
och "Besök af H.K.H. Kronprinsen Regenten hos Lap-
pen Ole Niawwivu i grannskapet af Jockmock." 1858
Tidningsartikel. 3 s.

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16735
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XV (Carl Ludvig Eugen)(1826-1872)
8 v. konung?

Dardel, Fritz, Ludvig von (1817-1901) överintendent,
tecknare
"Uppför Sagatforssen i Luleå Lappmarken den 14 Aug .
1858 (Episode af H.K.H. Kronprinsens (Karl XV) resa"
och "Besök af H.K.H. Kronprinsen Regenten hos Lap-
pen Ole Niawwivu i grannskapet af Jockmock." 1858
Tidningsartikel. 3 s.

i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort