Kort #16241 Jär, härad

Jär, härad Jär,  härad

Sockenbeskrifning.   Fol. Orig.

         = Engestr. B.VIII.2.38

Information

Kortnr:
16241
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jär, härad

Sockenbeskrifning. Fol. Orig.

= Engestr. B.VIII.2.38

Signum:
Engestr. B.VIII.2.38
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB