Kort #16208 Juusten, Paul (ca 1516-1575)

Juusten, Paul (ca 1516-1575) A 915

Juusten, Paulus

Catalogus et ordinaria successio epscoporum
Finlandensium.  Afskr. fr. 1600-t. med tillägg
                                 Fol.

  
        Afskrift.  4:o
            = Engestr. B.IX.1.46

Information

Kortnr:
16208
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

A 915

Juusten, Paulus

Catalogus et ordinaria successio epscoporum
Finlandensium. Afskr. fr. 1600-t. med tillägg
Fol.


Afskrift. 4:o
= Engestr. B.IX.1.46

Signum:
A 915
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB