Kort #16575

 [Karl XI (1655-1697) ]
svensk konung
Likbesiktningsprotokoll dat. den 6 april 1697 rör.
Karl XI, död den 5 april s. å.
i: Biographica
4.

Information

Kortnr:
16575
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XI (1655-1697) ]
svensk konung
Likbesiktningsprotokoll dat. den 6 april 1697 rör.
Karl XI, död den 5 april s. å.
i: Biographica
4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB