Kort #16163 Jungbeck, släkten

Jungbeck, släkten 3.
                                              L 34 :1-14
Jungbeck, släkten

Brev... 

10-11. Jungbeck, Christian Oscar (1815-94)
           och h.h. Maria Sophia, f. Beckgren 
                               (1815-68 )
12.    Beckgren, släkten
13.    Beckgren, Christian (1786-1829)
14.    Bäckgren, Christian Fredrik (1813-93)
   Se vidare innehållsförteckn. i realkat.

Acc. 1962/13

Information

Kortnr:
16163
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

3.
L 34 :1-14
Jungbeck, släkten

Brev...

10-11. Jungbeck, Christian Oscar (1815-94)
och h.h. Maria Sophia, f. Beckgren
(1815-68 )
12. Beckgren, släkten
13. Beckgren, Christian (1786-1829)
14. Bäckgren, Christian Fredrik (1813-93)
Se vidare innehållsförteckn. i realkat.

Acc. 1962/13

Signum:
L 34 :1-14
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB