Kort #16215 Jäder (Södermanland)

Jäder (Södermanland) Jäder (Södermanl. )

Epitaphier i Jäders kyrka i choret på norra
sidan ... [Oxenstiernska graven m.m.]  Avskr..

             i: D 329:3:2

Information

Kortnr:
16215
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jäder (Södermanl. )

Epitaphier i Jäders kyrka i choret på norra
sidan ... [Oxenstiernska graven m.m.] Avskr..

i: D 329:3:2

Signum:
D 329:3:2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB