Kort #16138 Juhl

Juhl Juhl

Brahe, Erik (1722-1756) överste

PM ang. betalningarna för Frösunda, Brahelund
och Juhl

        i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16138
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Juhl

Brahe, Erik (1722-1756) överste

PM ang. betalningarna för Frösunda, Brahelund
och Juhl

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml. Brahe
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB