Kort #16551

 Karl XI i
Brev till Nils Bielke 11 juni 1690 ang. Erik
Lindskölds död. Avskr.

Engestr. B.II.1.8.(nr !l).

Information

Kortnr:
16551
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl XI i
Brev till Nils Bielke 11 juni 1690 ang. Erik
Lindskölds död. Avskr.

Engestr. B.II.1.8.(nr !l).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB