Kort #16690 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) [ Carl XIII]

Samlingsband af aktstycken, ämbetsskrivelser
och bref under Carl XIII:s tid. - Fol . Orig. 
och afskrifter.   Ryggtitel:  Carl XIII. P. 3

          = Engestr. Osign. 18

Information

Kortnr:
16690
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Carl XIII]

Samlingsband af aktstycken, ämbetsskrivelser
och bref under Carl XIII:s tid. - Fol . Orig.
och afskrifter. Ryggtitel: Carl XIII. P. 3

= Engestr. Osign. 18

Signum:
Engestr. Osign. nr 18
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB