Kort #16516

 [K,a rol I X, sv. konung (1550-1611)]
Bielke, Ture (1548-1600) överskattmästare, kammar-
råd
"Copia af thenn försäckring såm H.F.N. Hertigh
Carl på tetta sättet begerade wij åss emot honom
förskrifwa skulle"1592. (Dessa rader är av T. Bielk:
kes egen hand skrivna på den söndriga copians
baksida)

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16516
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[K,a rol I X, sv. konung (1550-1611)]
Bielke, Ture (1548-1600) överskattmästare, kammar-
råd
"Copia af thenn försäckring såm H.F.N. Hertigh
Carl på tetta sättet begerade wij åss emot honom
förskrifwa skulle"1592. (Dessa rader är av T. Bielk:
kes egen hand skrivna på den söndriga copians
baksida)

i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB