Kort #16294 Jöns Rågåker

Jöns Rågåker Vs 143


Jöns Rågåker [Pseud.]

Om hafreförwandlingen.   Poem till ...

Information

Kortnr:
16294
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vs 143

Jöns Rågåker [Pseud.]

Om hafreförwandlingen. Poem till ...

Signum:
Vs 143
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB