Kort #16430

 Kani, John
Fugard, Athol & Kani, John % Ntshona, Winston.
Hit med passet. (Sizwe Bansi is dead.)
Overs.; Claes Lundberg och Mariann Rudberg.

Vp 11e:1976/77:3
Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1976/77.
[Duplic. ]

Information

Kortnr:
16430
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kani, John
Fugard, Athol & Kani, John % Ntshona, Winston.
Hit med passet. (Sizwe Bansi is dead.)
Overs.; Claes Lundberg och Mariann Rudberg.

Vp 11e:1976/77:3
Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1976/77.
[Duplic. ]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB