Kort #16255 Jernvägsnöjen

Jernvägsnöjen "Jernvägsnöjen"

Utgöres af versar ur Stockholmsposten för
åren 1778-94. På gr. Clas Ekeblads anmodan
afskrefne af baron M.E. Ulfsparre på Stola år
1801-1803.    5  Vol.  Fol.

        = Engestr. C.VI.1.27-31

Information

Kortnr:
16255
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

"Jernvägsnöjen"

Utgöres af versar ur Stockholmsposten för
åren 1778-94. På gr. Clas Ekeblads anmodan
afskrefne af baron M.E. Ulfsparre på Stola år
1801-1803. 5 Vol. Fol.

= Engestr. C.VI.1.27-31

Signum:
Engestr. C.VI.1.27-31
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB