Kort #16652

 [Karl XII]

Se: Carlberg, B.W., Sanf&rdig berättelse af någ.
ra få omständigheter som sig tilldrogo den
natten då k. Carl XII i tranchen för Fred-
richshall blef skjuten ... [Flera ex.]

Information

Kortnr:
16652
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XII]

Se: Carlberg, B.W., Sanf&rdig berättelse af någ.
ra få omständigheter som sig tilldrogo den
natten då k. Carl XII i tranchen för Fred-
richshall blef skjuten ... [Flera ex.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB