Kort #16134 Judicium

Judicium Judicium

Civis Suecici de præsenti patriæ suæ statu 
judicium, anno 1675

                  Engestr. B.II.1.5 (nr 17)

Information

Kortnr:
16134
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Judicium

Civis Suecici de præsenti patriæ suæ statu
judicium, anno 1675

Engestr. B.II.1.5 (nr 17)

Signum:
Engestr. B.II.1.5 (nr. 17)
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB