Kort #16349

 - IKallstenius
lasmästeri, med aunnärknirncpar af? notarien
Fahlström .-
i: 'FTöreläsningar, Diverse, i
Berzsskola 18490,.- "ol. - X. S$560.

Information

Kortnr:
16349
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

- IKallstenius
lasmästeri, med aunnärknirncpar af? notarien
Fahlström .-
i: 'FTöreläsningar, Diverse, i
Berzsskola 18490,.- "ol. - X. S$560.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB