Kort #16656

 2 «
[Karl XII (1682-1718) sv. konung ]
Frikännande av K.Majt:s råd av Hans Bergman för den
honom ansagda exekutionen, Inlaga till rätten av
Johan Gabriel Stenboek för den Hans Bergman an-
sagda exekutionen 1701 samt brev till landshövding-
en Åke Ulfsparre ang. Hans Bergmans frikännande
1701

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16656
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

2 «
[Karl XII (1682-1718) sv. konung ]
Frikännande av K.Majt:s råd av Hans Bergman för den
honom ansagda exekutionen, Inlaga till rätten av
Johan Gabriel Stenboek för den Hans Bergman an-
sagda exekutionen 1701 samt brev till landshövding-
en Åke Ulfsparre ang. Hans Bergmans frikännande
1701

i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB