Kort #16359

 ( Xalma + ]
Se: Eerg,J.:cBerättelse om det arbete, som är
giordt pa Gambla Salmars Raserins ...l762.
i: - M. 27:22.

Information

Kortnr:
16359
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

( Xalma + ]
Se: Eerg,J.:cBerättelse om det arbete, som är
giordt pa Gambla Salmars Raserins ...l762.
i: - M. 27:22.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB