Kort #16481

 K a rl IX _
Hertig Karls bref till Eric Sparre om sakerne
i Påland, handlingen med dhe ryska om rågången,
samt Clas Flemminge stämplingar i Finland, 28
maj 1596. . .

Engestr. B.I.1.23. (nr 36).

Information

Kortnr:
16481
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

K a rl IX _
Hertig Karls bref till Eric Sparre om sakerne
i Påland, handlingen med dhe ryska om rågången,
samt Clas Flemminge stämplingar i Finland, 28
maj 1596. . .

Engestr. B.I.1.23. (nr 36).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB