Kort #16593

 D 746
[Karl X IJ] svensk konung -
Ziervogel, Johan Martin, Berättelse om hwad märk-
wärdigt wid öpnandet af högstsahl. Hans Maij:tz
konung Carl den elloftes andelösa lekamen funnits
[samt Karl XI:s frilagda viscera. Färglagd teckning
av Urban Hiärne utförd vid obduktionen].

Information

Kortnr:
16593
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

D 746
[Karl X IJ] svensk konung -
Ziervogel, Johan Martin, Berättelse om hwad märk-
wärdigt wid öpnandet af högstsahl. Hans Maij:tz
konung Carl den elloftes andelösa lekamen funnits
[samt Karl XI:s frilagda viscera. Färglagd teckning
av Urban Hiärne utförd vid obduktionen].

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB