Kort #16394

 Kammarkollegium
Kongl. maij:tz ordre och expresse resolution,
rikz- och cammarräd gifwen, öfwer de saker och
ärender, som Kongl. maij:tt nådigst wil, at uti
R. cammarcollegio giöras och expedieras skola,
31 maj 1652.

Engestr. B.I.2.l12. (nr +).

Information

Kortnr:
16394
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kammarkollegium
Kongl. maij:tz ordre och expresse resolution,
rikz- och cammarräd gifwen, öfwer de saker och
ärender, som Kongl. maij:tt nådigst wil, at uti
R. cammarcollegio giöras och expedieras skola,
31 maj 1652.

Engestr. B.I.2.l12. (nr +).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB