Kort #16314 Kafka, Franz (1883-1924)

Kafka, Franz (1883-1924) Kafka, Franz (1883-1924)
      ty. förf.

Weiss, Peter, Processen. En dramatisering baserad på Franz Kafkas roman. Övers.: Karin Johannisson. 
Kommentar av Peter Weiss.,

                Vp 11e:1976/77:10


Pjäshäfte Dramaten spelåret 1974/75. [Dupl. ]

Information

Kortnr:
16314
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kafka, Franz (1883-1924)
ty. förf.

Weiss, Peter, Processen. En dramatisering baserad på Franz Kafkas roman. Övers.: Karin Johannisson.
Kommentar av Peter Weiss.,

Vp 11e:1976/77:10

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1974/75. [Dupl. ]

Signum:
Vp 11e:1976/1977:10
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB