Kort #16439

 K & n 8 1 ikollegiistat

Kongl. Cantzelij Collegii Staat för är 1706.

Fol. 3 bl.

- 1: Friesendorff, 0.QG.von, Anteckningar och
anekdoter ... s. 249-254, D. 131

Information

Kortnr:
16439
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

K & n 8 1 ikollegiistat

Kongl. Cantzelij Collegii Staat för är 1706.

Fol. 3 bl.

- 1: Friesendorff, 0.QG.von, Anteckningar och
anekdoter ... s. 249-254, D. 131

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB