Kort #16553

 Karl XI
Copia utaf det ... bref, som konung Carl den XI
med egen hand hafwer skrifwit till ... Bengt
Oxenstierna, 27 juni 1687.

Engestr. B.II.l1.7.(nr 22).

Information

Kortnr:
16553
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl XI
Copia utaf det ... bref, som konung Carl den XI
med egen hand hafwer skrifwit till ... Bengt
Oxenstierna, 27 juni 1687.

Engestr. B.II.l1.7.(nr 22).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB