Kort #16402

 1 ammaroranin Z
på i Räkning Kammarn på
Stockholm 1544, Jämte anura instructioner
och handlinzar rör. Sammarcolleriet.- 4&:0.
^ATSMkT.
= Engestr. C.VIIT.l.4. '

Information

Kortnr:
16402
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

1 ammaroranin Z
på i Räkning Kammarn på
Stockholm 1544, Jämte anura instructioner
och handlinzar rör. Sammarcolleriet.- 4&:0.
^ATSMkT.
= Engestr. C.VIIT.l.4. '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB