Kort #16148 Julinus, Andreas Magni (1598-1674)

Julinus, Andreas Magni (1598-1674) Julinus, Andreas Magni, Rektor, kyrkoherde
                      f. 1598, d. 1674

Bref till A. J. från Domkapitlet i Strengnäs,
från Stockholms och Viborgs konsistorier, från
sonen Andreas Julinus m.m.        Fol.

            = Engestr. B. VI. 1.18

Information

Kortnr:
16148
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Julinus, Andreas Magni, Rektor, kyrkoherde
f. 1598, d. 1674

Bref till A. J. från Domkapitlet i Strengnäs,
från Stockholms och Viborgs konsistorier, från
sonen Andreas Julinus m.m. Fol.

= Engestr. B. VI. 1.18

Signum:
Engestr. B. VI. 1.18
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB