Kort #16494

 2.
Karl IX '
(8taähfestelsesbref ... )
Hertigh Carl till Södermanlands försäkring gif-
wen konungh Johan den tridie den 26 januarij
A:o 1569.

Engestr. B.I.l1.l10 (nr N).

Information

Kortnr:
16494
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

2.
Karl IX '
(8taähfestelsesbref ... )
Hertigh Carl till Södermanlands försäkring gif-
wen konungh Johan den tridie den 26 januarij
A:o 1569.

Engestr. B.I.l1.l10 (nr N).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB