Kort #16730

 [ * Vf. 64.
Carl XV .
Eleinere Seuichte von 3-. [Sarl KV].  Inc
Deutsche tibertracen von Rerman Paud,. - -=-+0.
55 B,

Information

Kortnr:
16730
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ * Vf. 64.
Carl XV .
Eleinere Seuichte von 3-. [Sarl KV]. Inc
Deutsche tibertracen von Rerman Paud,. - -=-+0.
55 B,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB