Kort #16404

 Kammarrevisionen
Til cammar revision ang:de wärketz drifwande
hädanefter, / maj 1700.

Engeetr. B.Il.2.2.(nr 24).

Information

Kortnr:
16404
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kammarrevisionen
Til cammar revision ang:de wärketz drifwande
hädanefter, / maj 1700.

Engeetr. B.Il.2.2.(nr 24).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB