Kort #16265 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) Vf 127:1-12

Järta, Hans

Skrifter. (Samling gjord af just.rådet Söder-
gren, innehållande tryck, afskrifter. origi -
nalbref och samlarens anteckningar.)       
7 bd  8:o och 2 bd 4:o, samt 1 konvol., 4:o

Information

Kortnr:
16265
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vf 127:1-12

Järta, Hans

Skrifter. (Samling gjord af just.rådet Söder-
gren, innehållande tryck, afskrifter. origi -
nalbref och samlarens anteckningar.)
7 bd 8:o och 2 bd 4:o, samt 1 konvol., 4:o

Signum:
Vf 127:1-12
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB