Kort #16235 Jämtland

Jämtland Jämtland

Se: Tirén, C.: Folksägner, folklekar, gåtor,
    ordspråk från södra Jämtland.
        i: Hyltén-Cavallius, G.O.: svenska folk-
          sägner och folkseder.  Fol.
                        = Vs 7:1:3

Information

Kortnr:
16235
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jämtland

Se: Tirén, C.: Folksägner, folklekar, gåtor,
ordspråk från södra Jämtland.
i: Hyltén-Cavallius, G.O.: svenska folk-
sägner och folkseder. Fol.
= Vs 7:1:3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB