Kort #16313 Kafka, Franz (1883-1924)

Kafka, Franz (1883-1924) Vp 11d:1974/75 :10

Kafka, Franz (1883-1924)
             tyskspr. förf.

Redogörelse framlagd för en akademi. (Ur
Franz Kafkas "I straffkolonien".) Övers.:
Bengt Chambert.

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1974/75. [Dupl. ]

Information

Kortnr:
16313
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vp 11d:1974/75 :10

Kafka, Franz (1883-1924)
tyskspr. förf.

Redogörelse framlagd för en akademi. (Ur
Franz Kafkas "I straffkolonien".) Övers.:
Bengt Chambert.

Pjäshäfte Dramaten spelåret 1974/75. [Dupl. ]

Signum:
Vp 11d:1974/1975 :10
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB