Kort #16317 Kafle, Lasse

Kafle, Lasse [Kafle, Lasse, på Hallarö]

Se: Gustaf I, Bröllops bref till L.K. 1536.
 
 i:  Engestr. B.IV.1.7. (nr 9)

Information

Kortnr:
16317
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Kafle, Lasse, på Hallarö]

Se: Gustaf I, Bröllops bref till L.K. 1536.

i: Engestr. B.IV.1.7. (nr 9)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB