Kort #16691 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) [ Carl XIII ]

Samlingsband af skrifter angående Hertig
Carl af Södermanland. Mäst afskrifter och
tryck. Ryggt.: Carl, Hertig af Södermanland. P. 1

                  = Engestr.  Osign. 17

Information

Kortnr:
16691
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Carl XIII ]

Samlingsband af skrifter angående Hertig
Carl af Södermanland. Mäst afskrifter och
tryck. Ryggt.: Carl, Hertig af Södermanland. P. 1

= Engestr. Osign. 17

Signum:
Engestr. Osign. nr 17
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB