Kort #16721

 [Karl XIV Johan (1763-1844) svensk konung]
Brahe, Magnus (1790-1844) generalbefälhavare,
riksmarskalk
Tillstånd för amiral af Klint att begagna tre
hästar, rekvirerade för kungens resa 1831

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16721
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XIV Johan (1763-1844) svensk konung]
Brahe, Magnus (1790-1844) generalbefälhavare,
riksmarskalk
Tillstånd för amiral af Klint att begagna tre
hästar, rekvirerade för kungens resa 1831

i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB