Kort #16473

 K ea r l IX
Konung Carl den 9:des bref till gref A. 8:son
Leijonhufvud ang. den smäde skrifft som intitu-
leras 8lachtarebänck, 5 juli 1609.

Engestr. B.I.1l.24. (nr 32).

Information

Kortnr:
16473
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

K ea r l IX
Konung Carl den 9:des bref till gref A. 8:son
Leijonhufvud ang. den smäde skrifft som intitu-
leras 8lachtarebänck, 5 juli 1609.

Engestr. B.I.1l.24. (nr 32).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB