Kort #16234 Jämtland

Jämtland Jämtland

Se: Berättelse, Oveldug, om det, som sig i Jem-
       teland tilldragit ... 1677 ... 
      Engestr. saml. B.II.1.17

Information

Kortnr:
16234
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jämtland

Se: Berättelse, Oveldug, om det, som sig i Jem-
teland tilldragit ... 1677 ...
Engestr. saml. B.II.1.17

Signum:
Engestr. B.II.1.17
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB