Kort #16328 Kalckreuth, Friedrich Ernst Adolf Karl von (1790-1847)

Kalckreuth, Friedrich Ernst Adolf Karl von (1790-1847) [Kalckreuth, Friedrich Ernst Adolf Karl
Graf von (1790-1847) ty. ]


E k, Emy, Excerpter och anteckningar
                  i: L 147:71

Information

Kortnr:
16328
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Kalckreuth, Friedrich Ernst Adolf Karl
Graf von (1790-1847) ty. ]

E k, Emy, Excerpter och anteckningar
i: L 147:71

Signum:
L 147:71
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB