Kort #16292 Budde, Jöns Andersson (ca 1437-ca 1491)

Budde, Jöns Andersson (ca 1437-ca 1491) Jöns Budde. [Övers .]

Se::  Judits bok       i:  = A 1
 " :  Esters bok       i:  = A 1
 " :  Ruts bok        i:  = A 1
 " :  Machabeernas bok = A 1

Information

Kortnr:
16292
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jöns Budde. [Övers .]

Se:: Judits bok i: = A 1
" : Esters bok i: = A 1
" : Ruts bok i: = A 1
" : Machabeernas bok = A 1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB