Kort #16511

 L IXarl IX ]
Porträtt av Larl IX pa av 2,.121 b.,

Information

Kortnr:
16511
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

L IXarl IX ]
Porträtt av Larl IX pa av 2,.121 b.,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB