Kort #16140 Julbäck, Anders

Julbäck, Anders [Julbäck, Anders, hovbokhållare ]

Bennet, Jakob Rutger (1762-1816) överstelöjtnant,
vice landshövding, kammarherre

Tjänstgöringsintyg för hovbokhållaren Anders
Julbäck 1804

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16140
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Julbäck, Anders, hovbokhållare ]

Bennet, Jakob Rutger (1762-1816) överstelöjtnant,
vice landshövding, kammarherre

Tjänstgöringsintyg för hovbokhållaren Anders
Julbäck 1804

i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB