Kort #16237 Jämtland

Jämtland Jämtland

Se: Tilas, Daniel: Jämtlands känning till den
    del som står under gränstvist ...
                               = M 138 a

Information

Kortnr:
16237
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jämtland

Se: Tilas, Daniel: Jämtlands känning till den
del som står under gränstvist ...
= M 138 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB