Kort #16738

 [ Cavl XV ]

Se: Jonlman,&.: Eref frin "en höctstzende
Svensk man!"! till A. Sohlman mea onlec-
ning of en i Aftonllauwet införd artikkel
om ufvarande kronprinsen Curl,
Sarl XV. - = * 24_gggéå_

Information

Kortnr:
16738
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Cavl XV ]

Se: Jonlman,&.: Eref frin "en höctstzende
Svensk man!"! till A. Sohlman mea onlec-
ning of en i Aftonllauwet införd artikkel
om ufvarande kronprinsen Curl,
Sarl XV. - = * 24_gggéå_

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB