Kort #16196 Jurwelius, Michall

Jurwelius, Michall [Jurwelius, Michallll, dräng]

Clerck, Lorentz (1653-1720) generallöjtnant

Resepass för skepparen Sven Olsbo och drängen 
Michall Jurwelius 1714

     i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16196
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Jurwelius, Michallll, dräng]

Clerck, Lorentz (1653-1720) generallöjtnant

Resepass för skepparen Sven Olsbo och drängen
Michall Jurwelius 1714

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Clerck
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB