Kort #16418

 "^. 75% a.
I- a momecker , llärten .
Sollezium öfver Sveriges rikes stat.
titel: Kamecker, Jus publ.) 1771, -
. 1 Vol, 4:00. 424 sidoT.

Information

Kortnr:
16418
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

"^. 75% a.
I- a momecker , llärten .
Sollezium öfver Sveriges rikes stat.
titel: Kamecker, Jus publ.) 1771, -
. 1 Vol, 4:00. 424 sidoT.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB