Kort #16675 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) D. 1057

Carl, hertig af Södermanland

Koncepter till herig Carls bref, april - sept. 
1792. Till en stor del egenhändigt af 
hertigen - regenten

Information

Kortnr:
16675
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

D. 1057

Carl, hertig af Södermanland

Koncepter till herig Carls bref, april - sept.
1792. Till en stor del egenhändigt af
hertigen - regenten

Signum:
D 1057
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB