Kort #16291 Jönköpings stads privilegier

Jönköpings stads privilegier Jönköpings stads privilegier

J:s stadz privilegier 1517-1675. Afskrift
från 1700-talet.  4:o 157 sid.
   i: Lagergren, J.E.: Samlingar t. Smålands
     historia. 2.       = M 104

Information

Kortnr:
16291
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jönköpings stads privilegier

J:s stadz privilegier 1517-1675. Afskrift
från 1700-talet. 4:o 157 sid.
i: Lagergren, J.E.: Samlingar t. Smålands
historia. 2. = M 104

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB